25 mar. 2010

COLOCACIÓN MALLA ANTIHERBAS

Nos últimos anos vense realizando unha actividade conxunta entre alumnado de 1º e 2º de forestais. Este ano tocoulle á renovación da malla antiherbas do invernadoiro pequeno, e así quedou.

13 mar. 2010

NOVA ESPECIE DE COGOMELO EN TOMIÑO

O Sparassis miniensis, recollido en bosques de Pinus pinaster en Galicia descríbese coma unha nova especie, baseándose en datos morfolóxicos e moleculares.

O autor do descubrimento que é membro do grupo micolóxico galego, Xaime Blanco Dios, recolleu esta nova especie en montes do concello de Tomiño. O Sparassis miniensis (miniensis fai referencia ao río Miño) é morfolóxicamente distinto do resto das especies do xénero Sparassis, por presentar a ramificación dos lóbulos decaidos. Os datos moleculares de ADN tamén confirman a súa singularidade.

7 mar. 2010

REINICIO ACTIVIDADES LECTIVAS

Co visto bo da Unidade Técnica da Consellería, o IES de Tomiño reinicia as actividades lectivas normais o luns 8 de marzo ás 9:00h

2 mar. 2010

DE NOVO SEN CLASE

Comunicado do Equipo directivo do IES de Tomiño: "Por orde da Unidade Técnica suspénedense indefinidamente os cursos convocados de Ciclos, PCPI e 2º de Bacharelato no IES de Tomiño ata nova orde. O edificio non presenta as condicións de seguridade mínimas para as actividades lectivas.

Polo tanto, non hai nungún curso con actividades lectivas neste momento."

MÉRCORES, DÍA 3, VOLTAMOS A CLASE

O Equipo Directivo do centro informa: "Reanúdanse as actividades lectivas de 2º de Bacharelato, Ciclos formativos de Electrónica e Forestais e PCPI (Programa de Cualificación Profesional) a partir do mércores 3 de marzo".